International: Claude Cahun: een opmerkelijke Franse avant-gardiste

 


 

Claude Cahun

 

In de serie 'Opmerkelijke vrouwen van de Avant-Garde 1900-1950) neemt de Franse kunstenares en schrijfster Claude Cahun (1894-1954) een aparte plaats in. Zij was vermoedelijk een van de meest radicale en vernieuwende vrouwen van haar tijd, als schrijfster van belangwekkende essays, maakster van surrealistische  objecten en foto's, als actrice in het avant-gardistisch theater. nt-garde (1900-1950) 

Mede door haar politieke betrokkenheid heeft Claude Cahun een duidelijke inbreng gehad in de maatschappelijke en artistieke ontwikkelingen van die tijd. Zij had een bijzondere relatie met haar stiefzuster Suzannen Malherbe en door haar positie als feministe, lesbienne, Joodse en kunstemares, nam zij maatschappelijk een kritische en vooruitstrevende positie waarbij haar beleving van seksualiteit, een transseksuele en androgyne identiteit, centraal stond. 
Qua zeggingskracht toonde Cahun een sterke verwantschap met de Duitse kunstemares Elsa von Freitag. 

Claude Cahun werd als Lucy Schwob in 1894 te Nantes (Fr). 
Zij had geen gelukkige jeugd en werd verliefd op twee jaar oudere stiefzuster Suzanne Malherbe (pseudoniem Marcel Moore) . 
Er ontstond een bijzondere liefdesrelatie die tot hun dood duurde.

Aan de Sorbonne in Parijs stuurde Claude Cahun filosofie en kunstgeschiedenis en ontwikkelde zich tot een zeer radicale en provocerende persoonlijkheid. Als actrice werkte zij samen met avant-garde toneelgroepen. Zij maakte kennis met surrealisten als Andre Breton en Georges Bataille. 

In 1937 vestigden Claude en Suzanne zich op hert eiland Jersey. Tijdens de bezetting van het eiland door de nazi's waren zij beiden zeer actief in het verzet. 

Claude Cahun schreef talloze feministische essays (o.a. Vues et Visions, 1914) en was werkzaam als fotografe. 'Les paris sont ouverts' werd een indrukwekkend traject, waarin Claude Cahun haar visie op de maatschappij gaf, de politiek en de relatie man-vrouw. 

Samen de illustratieve vormgeving van Suzanne Malherbe ontwikkelde Claude Cahun talrijke visuele experimenten. Haar relatie met Suzanne gaf haar een groot innerlijk houvast. Zij verkleedde zich vaak als vrouw of als man, met kort of lang haar en doorbrak hiermee traditionele portrethoudingen. Zij werkte met overbelichting, een spel met scherp en onscherp, zwarte en witte kleuren, maar bracht vooral speciale lichaamsaccenten bij zichzelf aan en realiseerde in haar fotowerk een a-seksuele atmosfeer. 

De beide fotobeelden op deze pagina geven hiervan een indruk. 

Suzanne Malherbe en Claude Cahun waren woedend over de bezetting van het eiland Jersey  door de nazi;s  en hebben voor talrijke grote verzetsacties gezorgd. Uiteindelijk werden zij gearresteerd en kregen na langdurig verhoor de doodstraf, die later werd omgezet in gevangenisstraf. Na de bevrijding in 1945 kwamen zij weer vrij, maar de gezondheid van Claude Cahun was erg achteruit gegaan. Niettemin beleefden zij nog goede jaren op dit eiland. 
Op hun grafsteen in Jersey staat geschreven: 'I saw a new haven and a new earth'. .
Claude overleed op 8 december 1954 en Suzanne stierf in 1972.


 

Claude CahunGeen opmerkingen: