John Giskes: experimenten met de Butohdans

 

De Butohdans staat centraal in het werk van John Giskes. Ook zijn Human Sculpture Project is hiermee inhoudelijk verbonden. Op een aantal vrijdagen heeft John Giskes samen met een kleine groep dansers experimenten met de Butohdans uitgevoerd. Op een van die bijeenkomsten werden ook vuilniszakken gebruikt. Over deze dansmiddagen schreef hij de onderstaande tekst. 

Meer informatie over het werk van John Giskes: www.johngiskes.nl en www.konpaku.nl en giskes-art.nl

Garbage Butoh

Afval, alles wat wij zelf geproduceerd of verzameld hebben maar niet weer willen gebruiken. Dat materiaal komt in de natuur terecht als wij er niet zorgvuldig mee om gaan. Het vormt een bedreiging voor de natuur en onze eigen gezondheid. Ons afval is een afspiegeling van ons zelf. Wij zien onszelf weer terug in het afval om ons heen. Dat vormde de inspiratie voor een Butoh experiment waarin de performer zichzelf tot afval verklaart. Wijzelf zijn onze grootste vijand waartegen wij ons moeten beschermen. De daklozen doen het wat dat betreft beter, zij hebben de kleinste carbon footprint. Zij gebruiken materialen die niemand anders meer wil hebben. In deze performance wordt de vuilniszak verbeeld als biotoop van de nieuwe mens……...  

 


 


 


 

Donna, Frank en John, wrapping: https://vimeo.com/562391523

Garbage butoh: https://youtu.be/PnwA-3S5cLc

Mylar experiment: https://youtu.be/otnaTfm8ecs


Geen opmerkingen: