New: schilderkunst in een kerk


 

 

Voor de St. Martinuskerk te Sint-Oedenrode maakte beeldend kunstenaar en musicus Adri Frigge een groot schilderij dat 'Samen op weg' als titel heeft. In de onderstaande tekst beschrijft hij hoe dit schilderij ontstaan en gemaakt is. 

'In een wat zwervend gebeuren van soms naar de kerk, soms niet omdat ik mij daar dan toch ook weer niet thuis voelde, werd ik verrast door de aanstelling van een vooruitstrevende pastoor, Robert van Aken, die een enorm verbindende werking binnen de gemeenschap in Sint Oedenrode had. Zijn plannen  met de kerk, allen gericht op een eigentijdse verbindende benadering, spraken mij dusdanig aan dat ik die in een beeld wilde vatten met de bedoeling dat het een inspirerende werking op de mensen zal hebben. 

Als beeld heb ik het tafereel van het laatste Avondmaal gebruikt. Inhoudelijk heeft het een heel andere betekenis. Dus geen apostelen,(een enkeling die uitleg geeft), maar wij zelf en mensen uit andere culturen, en ook mensen die je van een oorlogsgebied ziet wegvluchten.

Samen een weg naar het licht, verbeeld met de vlucht van vogels zoals Messiaen die gebruikte in zijn muziek.

Een tweede verhaallijn is ‘de aankondiging’ linksboven via zijn verbindende taak met mensen naar een lichtend kruis. Helaas werd de pastoor tot ieders verbijstering overgeplaatst, maar ik hoop dat het doek een blijvende inspirerende werking heeft.'


 

Adri Frigge: Samen op weg-olieverfschilderij 180 x 300 cm

                              

Geen opmerkingen: