Harald Jassoy: stoelen, tweedimensionale objectkunst

 

 

In het beeldende werk van Harald Jassoy (Goedereede) nemen de tweedimensionaal geschilderde objecten een belangrijke plaats in. Een centraal thema is de stoel. Rein Wolfs, thans directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, besprak destijds als kunstcriticus dit werk van Harald Jassoy.

 

“Er zijn maar weinig mensen die niet weten wat een stoel is. Een eenvoudig object is gegroeid tot een universeel teken, aangezien het noodzakelijk de menselijke maat weerspiegelt. Het kan gewoon niet missen: neem een zithouding aan en de stoel vormt zich naar het menselijk lichaam… Harald Jassoy is schijnbaar beperkt in zijn thematiek: stoelen, stoelen en nog een stoelen zijn de  enige herkenbare elementen in zijn schilderijen. Zijn kunst neigt nu en dan naar objektkunst, in die zin dat de buitenvorm van veel werken, ofschoon tweedimensionaal, gelijk is aan de buitenvorm van het meubel dat ervoor model heeft gestaan. Er is echter voortdurend veel meer gaande dan een simpele poging een bestaand voorwerp zo goed mogelijk in het platte vlak na te bootsen. Dat blijkt uit de ontwikkeling die zijn werk de laatste jaren heeft doorgemaakt. Niet allen hebben de schilderijen in de loop der tijd steeds meer de gedaante van zogenaamde shaped canvases aangenomen, maar ook is de wijze van schilderen sterk veranderd. In de vroegere werken valt telkens een stoel waar te nemen die, vrij egaal geschilderd, zijn plaats heeft in een zeker, vaak ruitvormig kader: de stoel bevindt zich nog altijd in een schilderij, waarop een wisselwerking bestaat tussen voor- en achtergrond. De kunstenaar tracht iets te vangen, in tegenstelling tot de nogal gelijkmatige wijze waarop de verf is aangebracht, duidt op beweging, in zijn optiek een kenmerk van de levende stoel (dode materie bestaat niet voor Harald Jassoy- hoe traag de atomen ook bewegen , rust is onbestaanbaar). De werken knikken om een, meestal horizontale as, zoals ook de concrete stoel zich aanpast aan de houding van de bezitter, De gesloten vorm van de schilderkunst wordt min of meer geopend, en een plastisch moment treedt naar voren.                                Dan wordt een volgende stap belangrijk: de aandacht voor de binnenruimte van de stoel- daar waar het voorwerp niet langer waarneembare materie, maar wel concrete ruimte is. De schilderijen nemen nu daadwerkelijk de gedaante van stoelen aan, zij het dat ze tot tweedimensionale proporties zijn teruggebracht. De ruimtes tussen de poten benadrukken de spanning tussen openheid en geslotenheid. De stoel zelf, de tastbare vorm wordt zuiver schilderkunstig behandeld. De schilder Jassoy treedt naar voren”.

 

 

 

In zijn artikel ‘Das unsichtbare gemalt’ heeft Nico Out eveneens geschreven over de thematiek van stoelen tafels in het werk van Harald Jassoy”.

Hij schreef onder meer het volgende:      

“Er malt sie ganz einfach, mit Acrylfarbe, auf eine Holzplatte (Triplex), die sich durch zägen und biegen aus der Fläche zu lösen scheint.

Jassoy malt den Ur-tisch und Stuhl einfach, aber zielstrebig, Sie zeigen zich häufig als abstrakte Form. Das Möbel dient als Anlass um Licht und Form, Raum und Farbe zu studieren.

Jassoy lässt uns in seinen Arbeiten erkennen, dass alles in Bewegung ist, Illusion und Realität einen spielerichen Dialog miteinander fūhren. 

 

 

Fotobeelden van een 'Tafel en Stoel'

 


 


 


 


 


 


 


 Geen opmerkingen: